Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – „Podpora vzdělávání v MŠ Třebešín“ reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021301 podpořený z výzvy č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora - chůva, podpora rozvojových aktivit – projektový den ve výuce.

Projekt je spolufinancován z EU.

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Třebešín, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001546 podpořený z výzvy č.49, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

V rámci projektu Inkluze v MŠ Třebešín registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001546 vás srdečně zveme:

PODPORA SPRAVNÉHO VÝVOJE ŘEČI

KDY: 18. 2. 2020, v čase 17:30-19:30
KDE:v prostorách mateřské školy
ulice Na Třebešíně 3374/39b, Praha 10, 108 00

Pozvánka na setkání s rodiči

PŘECHOD DÍTĚTE Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A SPECIFIKA DĚTÍ S OMJ

KDY: 9. 6. 2021, v čase 17:00-19:00
KDE:v prostorách mateřské školy
ulice Na Třebešíně 3374/39b, Praha 10, 108 00

Pozvánka na setkání s rodiči

OTEVŘENÁ ŠKOLA PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI PRÁCI S NIMI, INTEGRACE DĚTÍ A RODIN S OMJ

KDY: 21. 6. 2021, v čase 16:00-18:00
KDE:v prostorách mateřské školy
ulice Na Třebešíně 3374/39b, Praha 10, 108 00

Pozvánka na setkání s rodiči

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Třebešín II, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001688 podpořený z výzvy č.54, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

V rámci projektu Inkluze v MŠ Třebešín registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001688 vás srdečně zveme:

ROZVOJ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A SPECIFIKA DĚTÍ S OMJ

KDY: 16. 6. 2021, v čase 17:00-19:00
KDE:v prostorách mateřské školy
ulice Na Třebešíně 3374/39b, Praha 10, 108 00

Pozvánka na setkání s rodiči

PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI PRÁCI S NIMI, INTEGRACE DĚTÍ A RODIN S OMJ

KDY: 16. 9. 2021, v čase 16:00-18:00
KDE:v prostorách mateřské školy
ulice Na Třebešíně 3374/39b, Praha 10, 108 00

Pozvánka na setkání s rodiči

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

PODPORA SPRAVNÉHO VÝVOJE ŘEČI

KDY: 7. 2. 2022, v čase 17:00-19:00
KDE:v prostorách mateřské školy
ulice Na Třebešíně 3374/39b, Praha 10, 108 00

Pozvánka na setkání s rodiči

Vývoj řeči dětí předškolního věku a jemná motorika

Tento projekt je spolufinancován EU."

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím využití ICT v mateřské škole třebešín, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015461 podpořený z výzvy č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na aktivity rozvíjející ICT,

Tento projekt je spolufinancován z EU

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – „Podpora výuky v MŠ Třebešín“, reg. č. CZ.02.02.03/00/22_002/0001226, podpořený z výzvy č. 02_22_002 pro Šablony Operačního programu Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent

Spolufinancováno Evropskou unií