O nás

Jsme víc než jen školka – připravujeme děti nejen na nástup do první třídy, ale především na život. Jsme akreditovaná mateřská škola, registrovaná u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děti u nás zůstávají i v posledním ročníku předškolního vzdělávání, kdy se připravují na nástup na základní školu. Vzdělávají se podle unikátního česko-anglického programu. Věříme, že děti se nejlépe rozvíjejí v bezpečném a vstřícném prostředí plném lásky a respektu. Proto dbáme nejen na individuální přístup k dětem, ale i na to, aby vnitřní a venkovní prostory školky plně odpovídaly jejich potřebám.

Ve výuce dbáme na vyváženost základních vzdělávacích prostředků, jako je hudební, výtvarná a dramatická výchova, v kombinaci s využitím moderních technologií. Anglicky se děti v naší školce učí tím vůbec nejpřirozenějším způsobem – prostřednictvím hry a komunikace s rodilými mluvčími. Samozřejmostí je u nás vyvážené a pestré stravování – dbáme na čerstvost potravin a pravidelný přísun zeleniny a ovoce.

Proč si vybrat naši školku?

akreditovaná škola Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
unikátní česko-anglický vzdělávací program
rodiče jako partneři
dvojjazyčná výuka AJ–ČJ
rodilí mluvčí angličtiny
kvalitní pedagogové
moderní technologie ve výuce
rozlehlá zahrada a venkovní prostory
rozmanité zájmové kroužky
pravidelné výlety a exkurze
akce pro děti i rodiče

Náš den

08:00 — 08:30
Příchod do školky, volná hra ve třídě spolu s pedagogy
08:30 — 08:45
Ranní kruh – témata dle vzdělávacího programu Lipa
08:45 — 09:00
Ranní cvičení
09:00 — 09:15
Dopolední svačina
09:15 — 10:00
Výchovně-vzdělávací činnost: tvůrčí, výtvarné, dramatické a hudební činnosti
10:00 — 12:00
Pobyt venku- pobyt na zahradě, vycházky po okolí a na okolní hřiště
12:00 — 12:30
Oběd
12:30 — 12:45
Hygiena před odpočinkem, čištění zoubků
12:30 — 13:00
Vyzvedávání dítěte po obědě
12:30 — 14:30
Polední klid, spánek, četba, klidová činnost pro nespavce
13:45 — 14:30
Předškolní příprava
15:00 — 15:15
Odpolední svačina
15:00 — 15:45
Odpolední aktivity, kroužky
16:00 — 17:30
Pobyt venku, volná hra
15:15 — 17:30
Vyzvedávání dětí odpoledne
17:30
Ukončení provozu

Kroužky

Odpolední kroužky a aktivity probíhají pravidelně každý den mezi 15:00 – 16:00. Délka kroužku je přizpůsobena věku dítěte. Přehled aktuálních kroužků a aktivit:

Výtvarný kroužek

Ve výtvarném kroužku se děti učí novým výtvarným technikám jako je: malba temperou, kresba tuší a uhlem, kresba tužkou a suchým a mastným pastelem. Děti se učí jak kreativně vyjádřit svoje představy. Výtvarný kroužek přispívá k rozvoji představivosti, fantazie a také k soustředění na práci s výtvarným médiem. Děti se učí nebát myslet originálně a spontánně tvořit.

Sportovní kroužek

Díky zpracování kroužku, který obsahuje jak pohybové hry, protahování, posilování, běh a koordinační cvičení se děti naučí kladnému vztahu k pohybu. Součástí sportovního kroužku je také jóga, která děti učí nácvik různých ásán a také dechová a relaxační cvičení.

Kroužek Němčiny

Kroužek německého jazyka má za cíl zprostředkovat základy německého jazyka a jeho použití v komunikaci. Všechny výukové aktivity se provádějí hravě a zábavně. Nejčastěji se zařazují didaktické hry, které jsou pro děti nejpřirozenější. Němčina se tak přidává ke dvoum jazykům u nás v mateřské škole.

Kroužek vaření

V kroužku vaření se děti stanou malými kuchaři. Připravují jednoduchá, chutná a zdravá jídla a svačinky, které buď hned konzumují nebo je nosí pyšně rodičům ochutnat. Děti si vyzkouší například plněné papriky sýrem a bylinkami, sendviče se zeleninou, čokoládové lanýže pro maminky a mnoho dalších dobrůtek!

Kroužek zpěvu

Na děti čeká pestrý hudební repertoár, ve kterém nebudou chybět lidové ani moderní písně. Součástí kroužku jsou i různá dechová a rytmická cvičení. Podstatné není, aby se z dětí stali profesionální zpěváci, ale aby je zpívání bavilo.

Komunikace s rodiči

Rodiče jsou pro nás ti nejdůležitější partneři ve výchově dětí. Proto je pravidelně informujeme o veškerém dění ve školce, ať už prostřednictvím e-mailu nebo pomocí speciální aplikace pro rychlou komunikaci s učitelkami. Samozřejmostí je také zasílání zpráv o vzdělávacích pokrocích dítěte a možnost individuální konzultace s učitelkami.

Měsíčně zasíláme:

  • Vzdělávací plán
  • Vyhodnocení uplynulého období
  • Informace o případných změnách v rozvrhu
  • Informace o plánovaných aktivitách a výletech

Ročně zasíláme:

  • Kalendář na školní rok
  • 2x ročně hodnocení vzdělávacího pokroku dětí

Jsme součástí...

Evropská Unie

Náš projekt Zkvalitnění a podpora práce s dětmi předškolního a jesličkovského věku byl spolufinancován Evropskou unií.

ClassDojo je aplikace, která vznikla s cílem zefektivnit komunikaci mezi rodiči a učiteli. Rodiče tak mají dokonalý přehled o dění ve školce.

Naše školka je zapojena do programu Celé Česko čte dětem. S dětmi denně odpoledne čteme a podporujeme rodiče, aby dětem doma předčítali.

Jde o komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle.

Lipa mateřská škola je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR již od roku 2015.

Jane Goodall's Roots & Shoots je celosvětový program pro aktivní lidi nebo skupiny lidí, kteří chtějí změnit svět nebo třeba jen malou část svého okolí.

Potřebujete najít školku? Nejskolky.cz vám s výběrem pomohou. Prosím ohodnoťte tu naši. Děkujeme :)