Ceník

pro školní rok

2019/2020

Od 2 let do 6 let včetně stravného:

Docházka

3× týdně4× týdně5× týdně

Půlden

11.000 Kč12.000 Kč13.000 Kč

Celý den

14.000 Kč15.000 Kč16.000 Kč

Co cena zahrnuje?

výlety (1× měsíčně menší, 2× do roka velké)
akce pro děti
akce pro rodiče s dětmi
logopedická prevence
kroužek vaření
kroužek tance
vědecký kroužek
sportovní náčiní
oslavy (Velikonoce, Vánoce, Mikuláš apod.)
dárek k narozeninám
výtvarný materiál
edukační a didaktické pomůcky
ročně doplňované a obměňované vybavení tříd
základní hygienické potřeby
tenis
zpěv (nabídka kroužků se vždy sestavuje na dané pololetí či školní rok)
divadélka a jiná představení