Profesionalita a láska k dětem –

– tyto dva důležité požadavky splňuje každý člen našeho týmu, ať již jde o pečlivě vybírané pedagogy, rodilé mluvčí angličtiny nebo hospodyni. Svou práci milujeme a šťastné úsměvy dětí jsou nám tou největší odměnou!

Management

Aneta

Jednatelka

Kristýna

Ředitelka mateřské školy

Pedagogický sbor

Hannah

Anna

Eliška

Connor

April

Aviva

Eliška

Aviva

Tra My

Nikola

Míša

Míša

Jarmila

Jarmila

Kariéra

Představte si školku, která má moderní přístup k celostnímu rozvoji dětí. Školku, kde můžete naplno uplatnit své pedagogické znalosti a dovednosti a která je vždy otevřená vašim nápadům a kreativitě. Školku, která vám umožní věnovat se každému dítěti podle jeho specifických potřeb. Školku, ve které jsou učitelé stejně šťastní jako děti.

Představili jste si ji? A teď si zkuste představit, že v ní pracujete.